ענפי המשק העיקריים

 ביישוב שתי שכונות: אחווה ונאות אחוה. המרכז הכפרי נמצא סמוך למכללת אחווה 
נוסד בשנת 1974

210

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-