מושב באר טוביה נוסד בשנת 1930 
באר טוּב-יה לפי הצליל הערבי של באר מים שהייתה שם ונקראה בערבית  ביר א- תַעַבֶיֶה 

ענפי המשק העיקריים

רפתות,לולים, מטעים, ירקות, פרחים וגידולי שדה.

1,159

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-