מחלקת איכות הסביבה מפקחת ואחראית על מערכות הביוב ומכוני הטיהור בתחומי המועצה ומט"שים. 

שפכים

 • 63 תחנות שאיבה
 • 13 תחנות ביתיות
 • 83 ק"מ קווי הולכה
 • 58 ק"מ קווי סניקה

תחזוקה שוטפת ע"י קבלן המועצה

 • מט"ש חצור- ביקורות שוטפות ע"י המפקחים-  תפעול ע"י אלקטרה גרינטק
 • מט"ש תימורים – ביקורות שוטפות ע"י המפקחים – תפעול ע"י G.E.S
 • ישום כללי תאגידי מים/ ביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד 2014
 • בהתאם לכללי תאגידי המים/ הביוב הוכנה תוכנית ניטור שפכים

   החל משנת 2015 ועד היום.

 • בסיס מידע לתוכנית הניטור מפעלים בעלי פוטנציאל להזרמת

   שפכים תעשייתיים ריכוז שמות של המפעלים משלושה מקורות:

 • א. מח' רישוי עסקים
 • ב. רשימת צרכני מים הקיימים במועצה
 • ג. רשימת עסקים ע"פ נישומים במחלקת הגבייה/ ארנונה במועצה

לאחר קבלת הרשימה בוצע מיון ע"פ קריטריונים:

 • א. מפעלים בעלי פוטנציאל להזרמת שפכים חריגים/ אסורים
 • ב. ביצוע סיורי שטח במפעלים שהוגדרו בסעיף א'
 • ג. נתוני צריכת מים
 • ד. נתוני איכות השפכים ע"פ תעודות בדיקה שנמדדו בעבר

נכון להיום בתוכנית:

 • 50 מפעלים
 • 70 רפתות

החלת כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב

 • תוכנית הניטור שהמועצה מגבשת מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה ורשות המים.
 • מחלקת איכה"ס מבצעת דיונים מקצועיים באופן פרטני עם כלל המפעלים החורגים במטרה לקדם מול המפעל ביצוע פעולות מנע לעמוד בדרישות החוק והתקן.
 • עבור רפתני המועצה התקיים יום עיון בנושא הכללים כולל ישיבות פרטניות ע"פ דרישה.
 • דיגומי השפכים מתבצעים בהתאם לתוכנית שאושרה באמצעות מעבדת אמינולב.
 • עם קבלת תוצאות המעבדה מבוצע רישום בהתאם לכללים בגין עלות הרחקת המזהמים לכל מפעל והכנת דרישת תשלום (קנס).
 • הוקמה וועדה מקצועית חברים בה: עו"ד שגית גליקסמן, מירי טל –מנהלת מחלקת ארנונה, שי יוסף – יועץ שפכים, עדנה נוה – מנהלת מחלקת איכה"ס.
 • הוועדה דנה בערעורים המתקבלים מהמפעלים בגין דרישות התשלום (הקנסות) המחלקה נמצאת בקשר יום יומי עם המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכה"ס אשקלון, רשות המים והביוב ומשרד הבריאות.
 • ביצוע פגישות עם יועצי שפכים של המפעלים ויועץ השפכים של    המועצה. המטרה לכוון את היועצים לקדם פעולות מנע וטיפול מקדים לשפכים לפני הגעתם למערכת הביוב הרשותי.

תוצאות התהליך המתואר נמדד בסך דרישות התשלום (קנסות)  שנתנו בשנים 2016-2017 ורואים תהליך מתקדם של טיפול בשפכים במפעלים המפוקחים וניכרת הפחתה משמעותית בחריגות.

יעקב גרשון
פקח שפכים וביוב
088509729
0505714201