חזון

אנו מאמינים ביכולות של כל תלמיד ותלמידה להגיע למימוש עצמי, למצוינות ערכית-לימודית ולהגשמה עצמית. מטרתנו היא הצמחת בוגר איכותי, המאמין בעצמו והמממש יכולותיו, בוגר מעורב ומשפיע בחברה הישראלית. ביה"ס שואף להכשיר את התלמיד על ברכי מסורת אבות, לתורה, למצוות ולערכים לפי משנת החמ"ד.

תאור

ביה"ס יד חזון הוא בי"ס קהילתי ממלכתי דתי, הממוקם בקריית החינוך של המועצה. בית הספר נותן מענה לכל המבקשים ללמוד בחינוך הדתי מכל יישובי המועצה האזורית, ולומדים בו כיום כ-286 תלמידים ב – 12 כיתות.

יעדי ביה"ס

  • קידום הישגים פדגוגיים
  • קידום אקלים מיטבי
  • טיפוח קשרי קהילה
  • קידום יעדי החמ"ד

בית ספר יסודי יד חזון
08-8581977