מושב בצרון נוסד בשנת  1935
שמו של היישוב לקוח מספר זכריה פרק ט', פסוק י"ב "שובו לבצרון אסירי התקוה" 

ענפי המשק העיקריים

הענף הגדול ביותר הינו מטעים [במיוחד אפרסמון] פקעות ופרחים, לולים, ירקות ו 3 רפתות וכמובן חוות הבופאלו אליה נוהרים מכל הארץ.

1,218

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-