מושב גבעתי נוסד בשנת  1950
שמו של היישוב הוא על שם חטיבת גבעתי שעצרה את צבא מצרים מכיוון דרום בזמן מלחמת העצמאות.

ענפי המשק העיקריים

רפת חולבות וגידולי בקר, ירקות, מטעים ומקצועות חופשיים

951

מס' תושבים

75

מס' נחלות

07/2018

נתונים נכון ל-