בישובים ובאזורי תעשייה בכפוף לתוכנית שנתית של משרד הבריאות.