גרוטאות (אשפה גושית ביתית) – פינוי פעם בחודש

 • פסולת המוגדרת גושית
  • כל פסולת אשר אינה פסולת אורגנית ונפחה גדול כך שלא ניתן להשליכה לפח האשפה הירוק, כגון: ריהוט, מזרונים, אופניים, עגלות ילדים ישנות, בוסטרים וכו'.
 • זמן הוצאה
  • ניתן להוציא לשטח הציבורי אך ורק יום לפני הפינוי אשר נקבע בישוב מגוריכם בהתאם למופיע באתר המועצה ובערוצי המדיה השונים. 
  • פסולת גושית שתוצא ביום הפינוי לא תיאסף.
 • אופן ההוצאה
  • יש להניח את הפסולת הגושית על שפת המדרכה, במפרץ חניה ציבורי או בכל מקום אחר במרחב הציבורי הגלוי והנגיש למשאית, ושלא תהא כל חריגה לעבר נתיב נסיעה אשר תסכן או עלולה לסכן את תנועת כלי הרכב או הולכי הרגל. פסולת גושית שתונח בשטח החצר הפרטית לא תיאסף.
 • כמות הוצאת פסולת גושית:
  • ניתן להוציא עד כ 3 – קוב. (נפח של כ 3 בלות)

פסולת שאינה פסולת גושית:

 • פסולת חקלאית – הכוללת ניילון חממות נקי , משטחים, מיכלים הדברה עד 5 ליטר, צינורות השקיה, טפטפות, יפונו למפח"ק לפי ההסדר עם המושב בימים הרלוונטיים. כל פסולת חקלאית אחרת תטופל או תפונה ע"י החקלאי עצמו. 
 • פסולת עסקית – באחריות כל עסק הנמצא ברחבי מועצה אזורית באר טוביה, לפנות את האשפה שלו באופן עצמאי, ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי. פסולת עסקית לא תפונה.
 • פסולת משקית – במידה ותושב  מעוניין לפנות את חצר המשק שלו מאשפה שהצטברה עם השנים, עליו להזמין פינוי עצמאי ע"י התקשרות עם קבלן פינוי פרטי או להוציאה במדורג לפני כל פינוי מיועד על פי הכמויות המותרות. כמויות שחורגות מהכמות המותרת לא יאספו.
 • צמיגים – יש לפנות לפנצ'רייה, או ליבואן צמיגים. לא ייאספו צמיגים שיונחו לאיסוף כפסולת גושית. נבקשכם להימנע מהנחת הפסולת על גבי ערוגות, צמחייה, טפטפות מערכות השקייה, או בקרבת מתקנים שונים כגון תחנת אוטובוס, ליד עמודי חשמל, תחת כבל חשמל, תחת כבל טלפון, ליד מתקני גז, מתקני מים, ברזי כיבוי אש, תמרורים, עמודי תאורה, חומה, שער וכיוצ"ב בכדי לאפשר פינוי בטוח ומהיר.
 • פסולת בניה
 • חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניה במכלי האצירה, במקומות ציבוריים, כמו גם במסגרת פינוי הפסולת הגושית. באחריות המשפץ / בונה לפנות בכוחות עצמכם את הפסולת שנוצרה לאתר פסולת בנייה מוסדר. מומלץ לסכם מראש את נושא פינוי הפסולת עם הקבלן. במהלך השיפוץ / בנייה יש לוודא שהקבלן מעביר לכם אישור כניסה לאתר מוסדר כדי למנוע את השלכת הפסולת שלכם אופן לא מוסדר ושלא כחוק.

הגדרת פסולת בניה

פסולת הנוצרת מבנייה/שיפוץ בית/משק/התקנת מזגן, וכו'.

פסולת בנין כוללת חומרים כגון : בטון, אריחי קרמיקה, שברי מרצפות וקירות, משקופים ודלתות, ברזל, אבן, קורות עץ, משטחי עץ, משטחי קלקר גדולים, חומר מבודד לקירות, שברי בלוקים, חתיכות פרקטים, רעפים, עץ תפסנות, דק מפורק לפינוי, פרגולה מפורקת לפינוי, משטחי עץ וכו'.

מדריך לציבור בנושא אסבסט  (לאתר המשרד לאיכות הסביבה)
אתרי הטמנת פסולת (לאתר המשרד לאיכות הסביבה)