ביישובי המועצה פועלות ועדות נוער המורכבת מחברי הקהילה, הורים ואנשי חינוך הפועלים באופן וולנטרי למען הנוער ביישוב. מחלקת הנוער רואה בגוף זה שותף לדרך ומעודדת למעורבות ויוזמה קהילתית. 

תחת אחריותם

  • עבודה שוטפת מול רכז הנוער, תמיכה ושיתוף פעולה בכל תפקידיו
  • ניהול תקציב הנוער ביישוב מול ועד מקומי
  • קבלת החלטות והגדרת נהלים מול הנוער והוריהם ביישוב
  • יוזמה וארגון למען הנוער וסביבתו ושיתופו בקהילה
  • מעורבות ושיתוף פעולה מול מחלקת הנוער במפגשים ובקידום יוזמות

לפרטים נוספים, הנחייה ושאלות בכל הקשור לועדות הנוער, ניתן לפנות  למחלקת הנוער.