סעיף 90 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, קובע כי "כל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי".
אופן זה של חקיקה מכיר באופיו הייחודי של הישוב הכפרי ובהסכמת המדינה לשמר את אפשרותו של כל יישוב לנהל באופן אוטונומי את חיי היישוב, באמצעות הוועד המקומי. סמכויות ותחומי הפעולה של הוועד המקומי מואצלים לו ע"י מליאת המועצה האזורית.

בעת ביצוע פעילות בהתאם לסמכויות שהואצלו להם, (לחץ כאן לאישור ההאצלת הסמכויות) מחויבים הוועדים המקומיים בקיום כל החובות המוטלות עליהם מכוח הצו. אי קיום הנחיות החוק באופן עבודת הוועד, חושפת את חברי הוועד בפני סנקציות שונות, וביניהם גם הסכנה לחיוב אישי. 
לצורך ביצוע המשימות אשר אצלה המועצה לועדים המקומיים, מעמידה המועצה תקציבי סיוע שונים, המצטרפים למיסי הועד המקומי. (לחץ כאן לפירוט השתתפויות המועצה בתקציב הועד המקומי)

אתר זה הנו כלי עזר עבור חברי הוועדים המקומיים ביישובי המועצה האזורית באר טוביה, ובו ארכז מידע חשוב בנושא פעילות ועד מקומי, כולל נהלים, פסקי-דין, חוות-דעת, טפסים ועוד. חברי הוועדים מכל הישובים מוזמנים להיכנס לאתר ולקבל את כל המידע הנדרש לפעילות הועד.
 מצגת לועדים המקומיים לשנת 2019 
מצ"ב לעיונכם צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)

חשוב להדגיש – אתר זה הוקם ע"י ניסים נחום, רכז הישובים והועדה החקלאית של המועצה האזורית באר-טוביה, והוא אינו מקור מידע משפטי.

המידע הקיים באתר זה נועד לתת מידע כללי לחברי הועדים המקומיים במועצה האזורית באר טוביה, ובנוי על איסוף מידע ממקורות שונים.
הוא אינו מהווה בשום אופן ופנים תחליף לייעוץ משפטי, או ייעוץ מקצועי אחר הנדרש לעבודת הוועד. בכל שאלה יש להיוועץ ביועץ משפטי או ברואה חשבון, או בייעוץ מקצועי אחר. המידע באתר ניתן כשרות לחברי הועדים במועצה ואינו יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי.