שם נייד מייל תפקיד
חן דניאל 052-5721114 chrmdan@yahoo.com יו"ר
ניר כפיר 054-9090454 kfirn@shapir.co.il גזבר
עופר אבוחצירא 052-9202604 zivadi11@bezeqint.net  
כהן מני 052-7201358    
דיקר ישראל 050-5301087