חברת המושבים בדרום בע״מ משמשת כזרוע המבצעת של המועצה. החברה עוסקת בפיתוח פרוייקטים חדשים בתחום התשתיות והמבנים בתחומי הרשות.

תכלת גמליאל
מזכירת המחלקה