לנוחיותכם, מצ"ב מסמכים, טפסים ואישורים הנדרשים להגשה בעת פתיחת תיק רישוי עסקים במחלקת רישוי עסקים אותם יש להציג בתהליך הנפקת רישיון עסק:

תוכנית עסק  – עותקים על פי קנה מידה: יש להגיש דיסק און קי והתוכנית המוגשת.

  1. תוכנית סביבה: 1:2,500, 
  2. תוכנית מצבית: 1:250, 
  3. תוכנית עסק: 1:100 

 אישור יועץ נגישות – יש להקפיד מורשה משרד התמ"ת /משרד המשפטים

  1. אישור לעסק קטן – להורדת הטפסים לחץ כאן 
  2. אישור לעסק גדול – להורדת הטפסים לחץ כאן 

אישור משרד הבריאות לפתיחת עונת הרחצה בבריכות השחיה 

בכל שאלה ניתן לפנות לעדנה נוה / אביבה מסיקה

אביבה מסיקה
מנהל מחלקת איכות הסביבה