ילד ונוער – מדברים עם ילדים בגובה העיניים

מחלקת הרווחה במועצה אזורית באר טוביה מחויבת ברמה החוקתית להגן על ילדיה, ורואה כצורך בסיסי לטפח את הילדים ולחזקם.
לכן, פיתחה המחלקה לשירותים חברתיים וקהילתיים תוכניות המתאימות לצורכי הילדים המתגוררים ברחבי המועצה.

פקידי סעד לחוק הנוער

החברה הישראלית עוברת בשנים האחרונות שינוי ביחס לילדיה. אנו עדים להליכים של חקיקה בתחומי זכויות ומילוי חובות. במקביל מתגברת המודעות הציבורית והמקצועית לצרכים המיוחדים של ילדינו.

המחלקה לשירותים החברתיים שמה לעצמה יעד לעורר את מודעות הציבור לנושא הילדים בסיכון ולאפשרויות הטיפול בהם על פי חוק.
במסגרת זאת נעשות פעילויות מגוונות הן בקרב תושבי המועצה והן בקרב אנשי המקצוע בקהילה.

אנו מאמינים, כי טובת הילד הינה להשאירו עם משפחתו ועל כן, הטיפול המקצועי הינו חיזוק הנקודות החלשות במשפחה, והפיכתה לסביבה ראויה לגידול ילדים. בהיעדר אפשרות כזו, אנו פועלים למציאת חלופות הולמות לקטינים הללו בהתאם לרוח החוק.

ועדת החלטה

ועדת החלטה מהווה מסגרת לדיון בצוות בין שירותי ורב מקצועי, לצורך אבחון וקבלת החלטה לגבי תוכניות טיפול בילדים באוכלוסיות היעד ע"פ הוראות תע"ס.

ילדים בגילאי 18-0 הנמצאים בקהילה ולהורים יש קושי בליצור עבורם סביבה מוגנת, מזינה ומטפחת, ילדים בסיכון שמצבם מחייב פנייה לבית-המשפט לנוער או מעורבות והתערבות של פק"ס חוק נוער. הוצאת ילדים מהבית, בניית תוכנית טיפול בתוך הקהילה.

מטרת הועדה – אבחון וקביעת תוכניות טיפוליות מפורטות לילד וליחידה המשפחתית כולל לוח זמנים לביצוע של הפעולות השונות, בחינת תוכניות טיפול אלטרנטיבית וביצוע מעקב אחר ביצוע ההחלטות.

חברי הועדה

עו"ס – יו"ר הועדה
עו"ס מטעם מחלקת הרווחה.
עו"ס פק"ס חוק נוער – מטעם מחלקת הרווחה.
מנהלת שירות פסיכולוגי חינוכי.
קב"ס – מחלקת חינוך.

תכנית עם הפנים לקהילה

במסגרת התכנית עם הפנים לקהילה הבאה לתת מענה לילדים בסיכון. המטרה היא לאפשר לאותם ילדים להמשיך ולגדול בחיק משפחתם תוך מתן מענים יחודיים לילד ולמשפחה. תכנית זו, אפשרה להרחיב את מעגל המענים וההתייחסות למשפחה כולה המחויבת בלקיחת חלק בתכנית הטיפול. למחלקה מספר מסגרות לטיפול בילדים.

תכנית "ראשית"

במסגרת הגיל הרך פועלת תכנית "ראשית" המיועדת למשפחות עם ילדים בגיל הרך שמטרתה חיזוק ההורות ושכלות הכישורים ההוריים, המושתתים על תמיכה רגשית ואחריות חינוכית. במסגרת התכנית, נפגשת העובדת הסוציאלית עם ההורים בבית המשפחה אחת לשבוע, מעניקה להם הדרכה, יעוץ, הכוונה ותמיכה. במקביל, מגיעה לבית המשפחה "שחקית" ומבצעת פעילויות חוויתיות עם ההורים והילדים. דרך המשחק המשותף לומדים ההורים והילדים ערכים כמו סבלנות, אחריות, חלוקת תפקידים, שיתוף פעולה ועוד.