גני הילדים פועלים בפיקוח משרד החינוך – מחוז דרום, בשיתוף ובסיוע המועצה האזורית. מח' החינוך ומדור גנים אחראים לתיאום פעילות כל הגורמים הללו.

כל גן ילדים בתחומי המועצה מתנהל על ידי הגננת, המוגדרת כמנהלת הגן. תכנית הפעילות בגן הכוללת את סדר היום, התכנים הנלמדים, שיטות העבודה, סדרי העדיפויות בתוך הגן וכיוצב' נקבעים על ידי מנהלת הגן בתיאום עם המפקחת הכוללת מטעם משרד החינוך ועל פי הגדרת יעדי מחוז דרום של משרד החינוך.

תחומי אחריות

  • רישום, שיבוץ, קליטת תלמידי הגנים גילאי 3-6 ב- 53 כיתות גן ברחבי המועצה
  • טיפול בנושאי התפקוד השוטף של הגן: תחזוקה וגינון, הצטיידות, מילוי מקום סייעות, אירועים מיוחדים/חריגים
  • איתור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים למסגרות שילוב וחנ"מ בשיתוף השירות הפסיכולוגי ומתי"א
  • קידום מקצועי של סייעות הגנים

מידע להורים

הנחות

המבקשים הנחה בתשלום שכ"ל מוזמנים לפנות למח' הגבייה למילוי טפסים, אשר יועברו לוועדת ההנחות בהתאם. טלפון: 08-8509740

רישום לגנים

הרישום מתבצע במהלך חודש ינואר על פי מועדים הנקבעים על ידי משרד החינוך.

אביבה גרשון
מנהלת מדור גנים

קבלת קהל: בימים: א' – ה' בין השעות: 08:00-16:00 (בתאום מראש)