קו ישיר למועצה 24 שעות ביממה: 08-809800     
או חיוג מקוצר  :  6879*

המוקד של המועצה האזורית, הוא הכתובת המרכזית לפניות/תלונות התושבים בנושאים שבתחום טיפולה של המועצה,תוך שימת דגש על היענות מהירה לפניות התושבים ביישובי המועצה והמפעלים באזורי התעשייה.
המוקד מוסמך להפעלת גורמי מועצה שונים, גם לאחר שעות הפעילות, במקרים המוגדרים דחופים או מסוכנים ומהווה גורם מקשר מהטיפול הראשוני ועד למתן פתרון הולם בזמן ובאיכות טיפול, לשביעות רצון התושבים.
באמצעות פניות התושבים- כאשר כל פנייה מוכנסת למערכת ממוחשבת – מהווה המוקד משוב לאיתור בעיות גם בשלבי התהוותן, ומאפשר להיערך בהתאם.
בפנייה למוקד 6879*, רצוי לתת את הפרטים המלאים של הפונה, כדי שאפשר יהיה לחזור אליו במקרה ויש צורך בבירורים, או בהמשך טיפול.

ליצירת דיווח חדש למוקד – לחצו כאן