חזון המחלקה לרישוי עסקים

המועצה האזורית באר טוביה והמחלקה לרישוי עסקים שמו למטרה לפעול לקיום דיני רישוי העסקים בתהליך יעיל ואפקטיבי, להוצאת רישוין עסק תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לבעל העסק.

המחלקה עושה כל שביכולתה על מנת לשפר ולייעל את רמת השירות עבור העסקים, המשקעים ובעלי העסקים במועצה אזורית באר טוביה העסקים מהווים חלק מרכזי ובלתי נפרד בהנעת וחיזוק הכלכלה במועצה, עובדי המחלקה עומדים לרשותכם לכל שאלה, בקשה או הבהרה.

לאחרונה מדינת ישראל אישרה רפורמה בתחם רישוי עסקים (תיקון 34 לחוק) וזאת במטרה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי באמצעות הרפורמה מבקשת המדינה להקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל יזמים בבואם להקים עסקים חדשים מטרתה העיקרית בכלל זה לסייע לעסקים קטנים ולעודד את הכלכלה באמצעות יצירת מקומות עבודה חדשים וחיזוק הרשויות המקומיות.

בהתאם לכך המועצה האזורית באר טוביה מעודדת פיתוח וקידום עסקים למען כלכלת ורווחת תושביה. יחד עם זאת מוטלת על המועצה האחריות והמחויבות לדאוג לבריאות ובטיחות התושבים באמצעות סמכותה לוודא שהעסקים יפעלו במסגרת החוקים הרלוונטיים והתקנות עם איזון הזה מתאפשר תוך שיתוף פעולה עם גרומים מקצועיים נותני האישור כדוגמת משרד הבריאות, כיבוי אש, הוועדה לתכנון ובנייה, משרד להגנה"ס משרד התמ"ת והמשטרה הכל בהתאם לסיווג העסק והדרישות הספציפיות.

המחלקה לרישוי עסקים מופקדת על  יישומו של החוק לרישוי עסקים במועצה אזורית באר טוביה אשר בא לאזן בין הזכות המאפשרת לאדם בחברה חופשית לעסוק בכל עיסוק שהוא בוחר לעסוק בו (חוק חופש העיסוק) לבין הרצון לאפשר לכלל הציבור איכות חיים טובה ובטוחה.

לרשותכם מידע והנחייה להליך הוצאת רישיון עסק, במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים.
במסגרת הרפורמה, מפורסם בזאת מפרט המועצה, המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל עסק, לקבלת רישיון עסק או חידושו, לפי חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968. המפרט עוסק בסוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים(עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2103 (להלן המפרט האחיד). אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות ובבקשות ואנו נעשה את המרב בכדי לסייע לכם להסדיר את מעמדכם עפ"י חוק רישוי עסקים.

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי עסקים הינה צעד כלכלי רציני על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים, עובדי המחלקה עומדים לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.

בברכה, 
עדנה נוה, מנהלת מחלקת רישוי עסקים