מליאת המועצה מהווה "בית הנבחרים" המקומי – המוסד העליון של הרשות המקומית. גוף זה מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר להחליט, לקבוע ולהשפיע על איכות חייהם של התושבים באזור. 

מליאת המועצה מורכבת מנציגים אשר נבחרו מכל יישוב אשר בתחום המועצה האזורית ומתכנסת אחת לחודש לדון בנושאים שהובאו לשולחנה.
למליאת המועצה הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק (כגון אישור צו מיסים, אישור תקציב של ועדים מקומיים, קבלתם לעבודה או פיטורם של עובדים סטאטוטוריים, הקמת תאגידים, ניהול מקרקעין ועוד) כמו כן לחוקק חוקי עזר לפקח, לבקר וליזום.
על המליאה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות של ראש המועצה, לחוות דעה על מדיניות זו, ולפעול למען התושבים באמצעות הוועדות השונות שבאחריותה.

רשימת חברי מליאה - עדכון נובמבר 2018

יישוב                 שם הנציג דוא״ל
 אביגדור  אלכס גולדפרב  goldefence1@walla.co.il
 אורות  גיל בן ציון  
 אחוה  שמעון כ"ץ  
 אמונים  שלמה שמאי  shlomi@beer-tuvia.org.il
 באר טוביה  תומר זולר  halav-t@zahav.net.il
 בית עזרא פרדי אוריאל  
 בצרון  גבריאל נחום  
 גבעתי  גולדשטיין דוד  
 חצב  איתי גואטה  
חצור  יובל שדה  
ינון  ישראל ניר  
כפר אחים  אלי יוגב  
כפר ורבורג  יריב צוק  
נוה מבטח  אהוד דניאלי  
ניר בנים  עדי נאמן  adineeman19@gmail.com
עזריקם  דני בוקובזה  danipalphot@gmail.com
עזר  מימי קושמרו  mimik@ashdodport.co.il
ערוגות  תמר פישל  
שדה עוזיהו  מוטי ארבל  MOTIARBEL10@GMAIL.COM
שתולים  מני מעודי  menim@bilucenter.co.il 
תימורים  בני יאמין  
תלמי יחיאל שרונה עמר