מתקפת הטילים שאנו חווים בימים אלו ממחישה עד כמה הנחיות פיקוד העורף הן חיוניות ומצילות חיים. היקף ועוצמת הירי במערכה הנוכחית שונה ממה שחווינו בעבר ועל כן הגנה על עצמנו הכרחית להצלת חיינו ואף משפיעה על תוצאות המערכה. מתחילת מבצע "שומר החומות" ועד לסיומה, ניצלו חייהם של אזרחים רבים בזכות הכניסה למרחבים מוגנים ובזכות הישמעות להנחיות.

כראש המועצה וכמי שרואה את ביטחונכם בראש סדר העדיפויות, מחובתי לדאוג ולהקל על התמגנות התושבים בבניית מרחבים מוגנים. ברצוני להביא לידיעתכם כי על פי תקנות רישוי מקוצר בחוק התכנון והבנייה, הקמת ממ"ד כרוכה בקבלת היתר בנייה לפיו כל בית מגורים שיש לו היתר בנייה או נבנה לפני שנת 1965 יכול להגיש בקשה לבניית ממ"ד.

  • בקשה להקמת ממ"ד יכולה להיעשות בהליך מהיר-במסלול רישוי מקוצר. (בהתאמה להוראות תב"ע) וכל עוד הממ"ד מבוקש בתוך קווי הבניין.
  • ההיתר אינו כרוך באישור רמ"י .
  • ההליך פטור מתשלום היטל השבחה (בכפוף לבקשה ללא הקלות).

אני קורא לכל התושבות והתושבים שלנו לעשות מעשה, להקים ממ"ד במסלול של היתר בהליך מקוצר, זה פשוט וזה מציל חיים.
מהנדס הוועדה לתכנון ובניה אינג' חגי קול פרסם סדר פעולות לפתיחת בקשת מידע להיתר וכל ההליך הנדרש עד להוצאת היתר בניה ומדגיש שניתן להוסיף ממ"ד למבנים שבהיתר בלבד .

שלב א'

בקשה לתיק מידע - 30 ימים
1.מפת מדידה עדכנית 
2.תמונות של המבנה
3.תשלום אגרת מידע

שלב ב'

בקשה להיתר באחריות עורך הבקשה
1.הגשת בקשה להיתר בניה (ע"י אדריכל, מהנדס, הנדסאי)
2.תשלום פיקדון (אגרת מינימום) 
3.השלמת דרישות תיק מידע

תנאים מוקדמים כולל דרישות בקרת תוכן
הועדה תטפל בבדירת תנאים מוקדמים תוך 10 ימים

שלב ג'

בקשה מרחבית 25 ימים בדיקת היתרים ואישור 
1.בדיקת הבקשה לדיון הוועדה עד 25 ימים מיום קליטתה 
כולל תיקוני עורך הבקשה
2.לתופסת ממ"ד לא נדרש אישור רמ"י

שלב ד'

הפקת היתר בנייה ויציאה לביצוע 5 ימים
1.סיכום הבקשה תנאים ואגרות
2.הפקת היתר
3.מילוי דרישות תחילת עבודות
4.הצבת ממ"ד