המחלקה פועלת בשני ערוצים בנושאי סמים בקהילה

טיפול ושיקום

  • במחלקה פועלת יחידה לטיפול ולשיקום נפגעי סמים. היחידה מסייעת לאדם המכור לנהל אורח חיים עצמאי תוך טיפול במסגרת הקהילה שבה הוא מתגורר, טיפול במרכז יום לנפגעי סמים, הפנייה לאשפוז או טיפול בקהילה טיפולית.
  • הפניות ליחידה עוברות תהליך אבחון הכולל ועדה הבונה תוכנית טיפול מתאימה לצרכיו המיוחדים של האדם המכור.

מניעה והסברה

  • מניעת שימוש בסמים ואלכוהול ומניעת התנהגויות סיכוניות אצל בני נוער, תוך שילוב כל גורמי הקהילה: הורים, נוער, ילדים, אנשי מקצוע, פעילים ומנהיגות מקומית, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ומשרד הרווחה.