במועצה פועל מערך מתנדבים למען עזרה לזולת. המתנדבים משולבים בכל תחומי הפעילות בהם עוסקת המחלקה לשירותים חברתיים: חינוך, בריאות, מרכז יום לקשיש, מועדוני הקשישים ובמחלקת הביטחון.

במערך מופעלים כ- 200 מתנדבים אשר פרוסים במוסדות השונים ברחבי המועצה. כגון: מרכז יום לקשיש, ביה"ס, ספרייה אזורית, מרפאות, גני ילדים, אקי"ם איל"ן, ספריות במושבים, אוזן קשבת, שירות ייעוץ לתושב.

מערך ההתנדבות אחראי

  • גיוס מתנדבים ומציאת מקומות בהם ניתן להתנדב
  • הגדרת תפקידי המתנדבים
  • שילוב המתנדבים בתוך המסגרות הרצויות
  • תגמול המתנדבים 
  • היחידה להתנדבות אחראית להגדרת תפקידי המתנדבים ושילובם בתוך המסגרת המקצועית. כמו כן, אחראית היחידה לתגמול המתנדבים לגיוסם ופיתוח מקומות התנדבות נוספים. המטרה לתת מענה לאוכלוסיית נזקקות ולחזק את הנורמה של עזרה לזולת.

מירי ליבריידר
רכזת מתנדבים וקהילה
088509805
0505501249