הדברה

ביצוע ניטור יתושים וביצוע הדברה בתחום המועצה

  •  נחלים, מאגרים, ואדיות, הזרמה בשטחים פתוחים בקרבת יישובי המעוצה.
  • הדברת שוחות ביוב כנגד מכרסמים ותיקנים בכל יישובי המועצה
  • הדברת עשביית חורף קיץ בכל השטחים הציבורים בתחום המועצה
  • ביצוע הדברה במוס"ח במהלך כל שנת הלימודים.
  • איסוף פגרי חיות
  • לכידת נחשים     
  • פינוי נחלי דבורים
  • מתן שירות הדברה לתושבי המועצה בתשלום עפ"י מחירון המועצה

דו"ח ניטור והדברת יתושים 9/2020
קדחת הנילוס המערבי
מניעת מפגעי יתושים ומחלות 2020