עו"ד לימור פריז בר-נס
סגנית ראש המועצה
08-8509812
בני טימסיט
מ"מ וסגן ראש המועצה
08-8509812
ורדית גבע
מנהלת לשכות סגנים
08-8509812