במטרה ליצור שיח ושיתוף של הנוער, הוקם פורום המורכב מבני הנוער בגילאים שונים אשר דנים ומשוחחים על הפעילויות השונות.
הפורום מהווה צינור לנוער ממחלקת הנוער ואליה ונותר לנוער הזדמנות להשפיע ולהיות שותף בהחלטות לגביו.

יישר כוח לכל משתתפי הפורום, אנו גאים בכם!