פעילות המפקחים בנושא אכיפה רב תחומית ומחולקת לחקיקה ארצית באזורי התעשייה וחוקי עזר במושבים ובאזורי תעשייה.

תחומי האכיפה

 • השלכת פסולת ברשות הרבים
 • הזרמת תשטיפים ברשות הרבים
 • ריח
 • רעש
 • שריפות   
 • אסבסט
 • קרינה
 • חניה
 • ייתושים
 • 4 מפחק"ים בישובים
 • מרכזי מיחזור בישובים
 • פניות תושבים/ עסקים