לימור אמנו
מזכירת המחלקה

כתובת: מבנה המועצה האזורית באר טוביה, רח' ניר 1.
שעות קבלת קהל: בימים: א-ה, בין שעות: 8:00-16:00
שעות מענה טלפוני: בימים: א-ה, בין שעות: 8:00-16:00

ספר טלפונים מחלקת שירותים חברתיים