ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב אביגדור
אלכס גולדפרב
נציג הישוב במליאת המועצה