בריכה:
ימים-  א׳ בין השעות: 15:00-22:00
ימי ב'-ד' בין השעות: 6:00-22:00
ימי ג' ה' בין השעות: 6:00-22:00
ימי ו׳ בין השעות: 6:00-17:00
שבת בין השעות: 9:00-17:00

חדר כושר:
ימים א׳, ג׳, ה׳ בין השעות: 7:00-22:00
ימי ב׳, ד׳ בין השעות: 6:00-22:00
ימי ו׳ בין השעות: 6:00-17:00
שבת בין השעות: 9:00-17:00

מזכירות:
יום א' -ה' בין השעות: 8:00-21:00
יום ו' ושבת בין השעות: 9:00-17:00

רון גל
מנהל בריכת ערוגות
08-8657602