מחלקת הרכש של המועצה אחראית על רכישת ציוד מול ספקים בהתאם לנהלים ולמכרזים ובשיתוף מחלקת גזברות של המועצה.

בכל שאלה ניתן לפנות לרוית רייטר גואטה – מנהלת הרכש:

רוית רייטר גואטה
מנהלת מחלקה