רפורמה בענף החלב – רפתות

מטרת הרפורמה בענף החלב היא לתמרץ את יצרני החלב להפנים יתרונות לגודל בענף הרפת ולעודד את ההתייעלות.
מטרה נוספת ונעלה של הרפורמה: לסייע למניעת מפגעים בתחום איכות הסביבה ולהגן על מקורות המים והסביבה בה אנו חיים.
בראשית שנת 2001 עודכנו עקרונות הרפורמה בהתאם להחלטת הממשלה מס' 4173 מיום 12/8/98, שתכליתם מתן עידוד ותמריץ לציבור רחב ככל האפשר של יצרנים להצטרף לרפורמה ובפרק הזמן שהועמד לטובת הפרויקט עד סוף 2006.

המטרות העיקריות

  • יתרון לגודל בענף הרפת
  • התייעלות
  • שמירה על איכות הסביבה ברפת

השגת המטרה ע"י הפחתת מחיר החלב ליצרני החלב מצד אחד ועידוד השקעות להגדלת הרפתות מצד שני .
הקמת מתקן ביוגז לטיפול בזבל משפכי רפתות.

במועצה אזורית באר – טוביה פועלות 

  • 167 מס' רפתות.
  • 132 מס' רפתות פתחו בהליך הרפורמה ועברו שלבי בדיקה ואישור של המחלקה לאיכ"הס
  • 86 נמצאות בשלבים שונים של יישום ההשקעות בתשתיות.

אתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר