שם נייד מייל תפקיד
יחיא יצחק           050-3143041   יו"ר
יאמין נועם           050-7684791   גזבר
מסיקה דוד 052-2530437    
כראדי חגי           050-5339487    
עזרא רמי 053-7239665