שם נייד מייל תפקיד

מרגו נבו

054-4654432   יו"ר
רובק דוד ראובן 050-4740900 robek1@zahav.net.il גזבר
ינקו אפרת 052-4264242    
בריל רייזל ורד 052-4007829    
עזרי רביב 052-3672094