חופש המידע 

חוק חופש המידע קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף למגבלות מסוימות המפורטות בו, שנועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים. החוק בא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות, בחייבו את הרשויות למסור לציבור מידע בעל אופי ציבורי.
לקבלת מידע בהתאם לחוק זה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המצורף מטה, ולהגישו לעדן תורגמן. במייל  [email protected]

בכל בקשה יש לפרט ולציין במדויק את פרטי המידע שאותו מבקשים כדי להקל על תהליך חיפוש פרטי המידע הרלוונטים.

חוק חופש המידע

ניתן להגיש בקשה בטופס מקוון

תשלום אגרה

על פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999 והוראות התכ"ם, יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע על סך 22 ₪. שימו לב, בתקנות החוק קיימים פטורים לתשלום אגרה לקבוצות מסוימות באוכלוסיה.

ביצוע התשלום יעשה באמצאות העברה בנקאית, הפרטים יועברו לפונה באמצעות המייל בתגובה לפנייתו. את אישור ביצוע התשלום יש להעביר במייל לממונה על חוק חופש המידע.

רק לאחר ביצוע התשלום יחל הטיפול בפניה.

אגרת טיפול עומדת על כ- 33 ש"ח לשעה (החל מהשעה הרביעית). הפונה מתחייב לשאת באגרת איתור, טיפול והפקת המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 167 ש"ח.

ניתן להגיש בקשה גם בטופס ידני