מחלקת הנדסה ותשתיות מטפלת ומתחזקת טיפול בכל הקשור לתחזוקה שוטפת של כל מבני החינוך והציבור בתחום המועצה לרבות: בתי ספר, גנים, מבנים ציבוריים ומוסדות. הטיפול במנים נעשה מול הגורמים האחראים בכל מבנה ובתיאום מולם.

איגור גיט
מהנדס מפקח תשתיות
08-8509810
050-5695564