תכנית ריתמיקה

בכל גני הילדים מופעלת תכנית לחינוך מוסיקלי באמצעות צוות מורות לריתמיקה, הפועלות בפיקוח משרד החינוך.
תכנית סל תרבות: מידי שנה נחשפים התלמידים לפעילות תרבותית איכותית בתחום התיאטרון, המוסיקה והמחול. התכנית נקבעת מחדש מידי שנה. השנה יתקיימו 2 הצגות במרכז התרבות אשר בביה"ס התיכון.

תכנית זהירות בדרכים

תכנית זה"ב נכנסת לגנים אחת לשנה להפעלה בנושא זהירות בדרכים.

תכנית ידיים

טיפול רגשי בעזרת בע"ח מופעלת במספר גנים.

סדנאות הורים

בגנים מסוימים, על-פי בקשת הגננת/ ההורים או בהחלטת מנהלת מדור הגנים ומפקחות הגנים, מופעלת סדנת הורים עם מדריכה מקצועית בנושאים הרלוונטיים לאותו הגן.

תיאטרון בובות

אחת לחודש הילדים ייצפו בהצגת תיאטרון בובות המגיע לתוך הגן.

כלבנות

השנה, נפעיל כפיילוט בעשרה גנים, חוג כלבנות שייכנס לגן אחת לשבוע.