בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), תשמ"ג-1983 , לא יינתן רשיון לבית אוכל אלא רק לאחר מילוי התקנות הנ"ל ובתנאי קיום תנאי הסף המפורטים להלן:

 1. מזנון מותר:
 • א. להכין ולמכור לצריכה במקום – משקאות חמים, כריכים, מרקים מירקות או מרקים מוכנים מאבקות וכן חביתות.
 • ב. למכור לצריכה במקום – גוגות, ממתקים, גלידה, משקאות קרים וסלטים.
 1. במזנון אסור להכין תבשילים, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי, לרבות דגים, בשר ועוף ולמעט נקניק או נקניקיות.
 2. שטחם של החדרים במזנון שבו עד 30 מקומות ישיבה יהיה לפחות כאמור להלן: במטבח- 8 מ"ר: מחסן-4 מ"ר: חדר אוכל וחדר שירות ביחד 23 מ"ר (סה"כ 35 מ"ר לפחות).
 3. במזנון שבו מעל 30 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 0.3 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף ולחדר האוכל 0.5 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.
 4. הכיריים במטבח יהיו בעלי 4 להבות לכל היותר.

תנאים לרישוי בתי אוכל

 1. בית קפה מותר:
 • א. להכין ולמכור משקאות חמים, כריכים מכל סוג, חביתות או סלטים ותבשילים שאינם מכילים מזון מן החי לשם צריכה במקום.
 • ב. למכור – עוגות, ממתקים, גלידה או משקאות קרים, בתנאי שהמוצרים נקנו ממקור בעל רשיון לפי חוק רישוי עסקים.
 1. בבית קפה אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק או נקניקיות.
 2. שטחם של החדרים בבית קפה יהיה לפחות כאמור להלן: מטבח-10 מ"ר: מחסן-6 מ"ר: חדר אוכל וחדר שירות ביחד 29 מ"ר ( סך הכל 45 מ"ר לפחות).
 3. בבית קפה שבו מעל 30 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 0.3 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף ולחדר האוכל 0.5 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.
 4. בנוסף לאמור לעיל, ימלא המטבח אחר תנאים אלה:
 • שליש משטחו יוקצה לרחצת כלים, ובשטח זה יהיה מתקן לייבוש כלים.
 • יהיו בו שני כיורים עם משטח שיש או נירוסטה הצמוד אליהם או לאחד מהם.
 • יהי בו שני משטחי עבודה, האחד למזון גולמי והאחר למזון מעובד.
 • משטחי העבודה יהיו בגודל ובצורה שיאפשרו עבודה תקינה במקום.
 • לא יהיו בו יותר מ – 4 להבות בכיריים לבישול.
 1. במסעדה מותר להיות ולמכור ארוחות מבושלות.
 2. שטחם של החדרים במסעדה יהיה לפחות כאמור להלן: מטבח – 12 מ"ר : מחסן 8 מ"ר : חדר אוכל וחדר שירות ביחד 35 מ"ר ( סך הכל 55 מ"ר לפחות ).
 3. במסעדה שבה מעל 30 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 0.4 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף ולחדר האוכל 1 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.
 4. בנוסף לאמור לעיל, ימלא המטבח אחר תנאים אלה:
 • במטבח יהיו מדורים נפרדים כאמור להלן:
 1. לטיפול במזון גולמי
 2. לבישול
 3. למזון מוכן להגשה
 4. לשטיפת כלים
 • המדורים יהיו בגודל ובצורה שיאפשרו עבודה תקינה במקום.
 • מעל למתקני בישול או טיגון יותקן מנדף כמפורט בתקנות.
 • יהיו שלושה כיורים לפחות.
 1. בפיצריה מותר להכין ולמכור פיצה לשם צריכה במקום או מחוץ למקום.
 2. בפיצריה אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט שימורי דגים, נקניק ונקניקיות.
 3. שטחם של החדרים בפיצריה יהיה לפחות כאמור להלן: מטבח 10- מ"ר : מחסן – 6 מ"ר .ף חדר אוכל וחדר שירות ביחד 23 מ"ר (סך הכל 39 מ"ר לפחות).
 4. בפיצריה שבה מעל 30 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 0.3. מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף ולחדר האוכל 0.5 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.
 5. מעל למתקני האפייה יותקן מנדף כמפורט בתקנות.
 6. התנור יהיה מסוג שיאושר על ידי משרד הבריאות.
 7. הבצק יוכן מקמח מנופה באריזות מוכנות מראש.
 1. במזנון בורקס מותר לאפות בורקס קפואים ולמכור בורקס לשם צריכה במקום או מחוץ למקום.
 2. במזנון בורקס אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, ולמעט נקניק או נקניקיות.
 3. הבורקס הקפואים יסופקו ממקום שאושר לפי תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשלב – 1972 , והובלתם תעשה ברכב המיועד לכך: הבורקס יועברו ישירות מהרכב למקרר של מזנון הבורקס.
 4. שטחם של החדרים במזנון בורקס יהיה לפחות כאמור להלן ף מטבח-10 מ"ר: מחסן – 6 מ"ר : חדר אוכל וחדר שירות ביחד 23 מ"ר (סך הכל 39 מ"ר לפחות).
 5. במזנון בורקס שבו מעל 30 מקומות ישיבה יווספו למטבח ולמחסן 0.3 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף ולחדר האוכל 0.5 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.
 6. בנוסף לאמור לעיל, יהיו לפחות 2 כיורים שאחד מהם יהיה מיועד לרחיצת תבניות ושגודלו יהיה לפחות 60X60X80 ס"מ.
 7. מעל למתקן האפייה יותקן מנדף כמפורט בתקנות.
 1. במזנון לפלאפל מותר להכין ולטגן פלאפל ולהכין תוספות לפלאפל מירקות לא מבושלים, לשם צריכה במקום.
 2. במזנון לפלאפל אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף.
 3. במזנון פלאפל אסורה המכירה בשירות עצמי.
 4. שטחם של החדרים במזנון פלאפל יהיה לפחות כאמור להלן: מטבח-10 מ"ר: מחסן -6 מ"ר: חדר אוכל וחדר שירות ביחד 15 מ"ר (סך הכל 31 מ"ר לפחות).
 5. בנוסף לאמרו לעיל, יהיה במטבח לפחות 2 משטחי עבודה, כולל שולחנות וכלים נפרדים, האחד להכנת ירקות וסלטים והשני להכנת תערובת החומוס.
 6. מעל למתקן הטיגון יותקן מנדף כמפורט בתקנות.
 7. בחדר האוכל ועל יד העסק יותקן פח לפסולת עם מכסה בלתי נתיק.

 להורדה כקובץ – לחצו כאן