שם נייד מייל תפקיד
עמוס אליהו  052-6593993 amoseli177@gmail.com יו"ר
בוארון משה 054-6704422 moshe@sion-israel.com גזבר
עידן אבישג 052-3430136 Vishag464@gmail.com  
יוסי טובי 054-4395959 Yossit55@gmail.com  
חיה סופר 050-7277740 soferhaya@gmail.com