ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב אמונים
08-8552130
 
נציג הישוב במליאת המועצה - שלמה שמאי