באר טוביה מושב עובדים משתייך לתנועת מושבי העובדים בישראל.
המושב באר טוביה נוסד בי"א באדר 1930 על חורבותיה של המושבה באר טוביה, שחרבה במאורעות 1929. לאחר המאורעות הוקמה באמריקה קרן שקראה לעצמה "קרן עזרה" אשר שמה לה למטרה לסייע בהקמת הישוב מחדש, והקציבו לשם כך 825 לא"י. תקציב זה היה אמור לשמש למתיישבים הראשונים.
במהלך העליה בשנת 1930 הוקמו 44 יחידות משק והאוכלוסיה כללה 120 נפשות בשנת 1935 נוספו 49 משקים.
בד בבד עם הקמת המשקים החקלאיים, החלו בהקמת השירותים הקאופרטיביים: צרכניה, מחסן אספקה, מחלבה, מחסן ביצים, מכון מים, הנהלת חשבונות, קופה וריכוז ענייני ההנהלה.
לביצוע פעולות אלו נוספו לכפר משפחות נוספות: משפחות עובדי הציבור שקבלו חלקת אדמה להקמת משק עזר.

בשנותיו הראשונות של הישוב בשנים 1930-1935 ההשקפה הכללית היתה הפעלת משק מעורב – 
בשנים 1935-1948 – נקלטו המתישבים החדשים ורחבו שטחי השלחין והוחלט על שיויון בגודל היחידות המשקיות בין המתישבים ותיקים כחדשים. יחידת הקרקע נקבעה 53 דונם.
בימי מלחמת השחרור הועמד הישוב במבחנים כבדים, הפגזות, ופינוי הילדים מאחר והיה ישוב דרומי וקרוב לגבול המצרי. עם תום מלחמת השחרור נמסרו חלק מאדמות המושב להקמת מושב "אורות" והעיירה קרית מלאכי.

הענפים החקלאיים: רפת הענף המרכזי. במסגרת הרפורמה בענף הוקמו רפתות מודרניות ומשותפות שעונות על כל הדרישות.
בבאר טוביה מרכז מזון מודרני ומשוכלל בשם "יציב" המספק מזון לרפתות במושב ומחוצה לו.
ענפים נוספים: לולים, מטעים, ירקות, פרחים וגידולי שדה.

במושב ארכיון הנקרא בית"לזכרון ומורשת".
בבית העלמין המושב קבורים אנשי המושבה, מייסדי המושב וחבריו וכן בית קברות צבאי. במקום גם אנדרטה לזכר השואה, שהוקמה ע"י חברים לזכר בני משפחותיהם שנספו בשואה.
סמל הישוב: הסמל עוצב ע"י שני חברים מהכפר מוליק חנין ועדנה חייטוביץ, בשנת ה 30 לבאר טוביה. מציין את ענפי החקלאות: הרפת, הפלחה, שזורים בשבילים וברקע הסילו.
על הסמל מצויינת שנת העליה על הקרקע.
העלון: "הדף לחבר" – מדי שבוע יוצא עתון פנימי "דף לחבר" המביא לכל בית במושב ידיעות מהנעשה בכפר, הודעות הנהלת הכפר, דברי חברים והשגותיהם ועל הקורה במושבנו.
חגיגות וחגים: בכפר חוגגים את החגים הלאומיים ומציינים את ימי הזכרון.
את חג העליה על הקרקע ביום י"א באדר, חוגגים אנשי הכפר בנאמנות מדי שנה בתאריך וביום המצוין. 
במושב קיים מועדון נוער וקן נוער פעיל ותוסס, חוגי ספורט, גן משחקים, ספריה.
בית כנסת, בית העם ומועדון לחבר הנקרא "בית הבנים" לזכר הנופלים במערכות ישראל.