ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב בית עזרא

נציג הישוב במליאת המועצה
פרדי אוריאל