• אייל בן חיים -  יו"ר + גזבר
  • אריה צפון                       
  • חיים דננברג                   
  • ענת אבני                       
  • ערן סירוטה