ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב בצרון
 

נציג הישוב במליאת המועצה

גבי נחום