ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

מזכירות הישוב גבעתי
 

נציג הישוב במליאת המועצה

דודו גולדשטיין