ניתן לפנות אלינו באמצעות

 

 

 

מזכירות הישוב חצור
08-8579444

נציג הישוב במליאת המועצה

יובל שדה