שם נייד מייל תפקיד
ירון גארלה 054-6766830 yarongarla@gmail.com יו"ר
רוטיל גרפי 054-2225890 revitalgrafi@012.net.il גזבר
ניר ישראל 050-6245512 advnirisrael@gmail.com  
אילנה נחניאלי 053-7758917 ilenanh2@gmail.com  
מיכל לאווה 054-4632026 michaladani@yahoo.com