מושב עובדים. ע"ש האחים צבי ואפרים גובר, בני כפר ורבורג, שנפלו במלחמת העצמאות. 
נוסד בשנת תש"ט (1949), ע"י עולים מפולין ומרומניה, רבים מהם יוצאי מחנות הסגר.
המושב נקרא בראשיתו: קסטינה א' ,הוקם במחנה הצבאי קסטינה.
 כעבור שנתיים עבר לאתר הקבע. 

נבנה בעזרת הועד השבדי לעזרת ישראל.
היישוב מונה: 70 נחלות חקלאיות, 4 משקי עזר ,80 יחידות דיור בהרחבה.