מושב עזריקם נוסד בשנת 1950 ומאז אנו חברים בתנועת המושבים. המושב הוקם על חורבותיו של יישוב ערבי בשם "בתניה", ונקרא בתניה ב' . בשנה הראשונה גרו התושבים באוהלים ללא חשמל, ללא מים זורמים וללא כבישים.

את הגרעין של היישוב הקימו עולים מטוניס כשעוד בטוניס התארגנה קבוצה לעלות לארץ ישראל בעזרת תנועת גורדוניה (מפא"י). את העולים הורידו בחסות החשיכה, באמצע שום מקום. במהלך השנה הראשונה עזבו חלק נכבד מהעולים ובמקומם שיכנה הסוכנות (בשנת 1951( עולים מפרס, עיראק, הודו ותימן. בשנת 1955 התווספו העולים ממרוקו. מאז גרים כולם בשכנות טובה.

במהלך השנים שבו בנים ובנות רבים ליישוב והקימו דור חדש וצעיר הן בתחום היישוב המקורי והן בהרחבות (שעדיין ממשיכות להתפתח ולהיבנות גם בימים אלו ממש).

במושב 101 נחלות. מתוכם 26 משקים המתפרנסים מרפתות,לבשר וחלב. כמו כן מענפי חקלאות שונים כמו: לולים,עזים, מטעים של נשירים (אפרסק, רימונים, תפוח, שזיפים) ושדות ירק. ליישוב כ – 300 דונם פרדס משותף וכחמש מאות דונם פלחה.

במהלך השנים נפלו בנים ובנות במלחמות ישראל ובמסגרת השירות הצבאי, ואלו הם שמות הנופלים:

יהושע אהרון ז"ל, יוסי טהר ז"ל, יחיאל אפריאט ז"ל, נטלי גלילי ז"ל ,רועי טהר ז"ל, אושר אפריאט ז"ל

במושב יש בית כנסת בנוסח עולי טוניס בשם "אהבה ואחווה" ובית כנסת בנוסח עולי מרוקו בשם "אם הבנים".
ענפי המשק העיקריים: לולים,עזים, מטעים של נשירים (אפרסק, רימונים, תפוח, שזיפים) ושדות ירק. ליישוב כ – 300 דונם פרדס משותף וכחמש מאות דונם פלחה.