שם נייד מייל תפקיד
מאיה זורנו שמש 050-2824473 maya.jorno@gmail.com יו"ר
עמנו מוטי 052-8810942 motiamnu@gmail.com גזבר
אסרף יורם 052-2756442    
אלמושנינו אילנית 052-4340542 ilanit10e@gmail.com  
יהושע בן דוד נועה 050-8833221 noaaon2@hotmail.com  
אוחיון אליהו 050-2261555 amiravrahm54@gmail.com  
סרגוסטי גבי 050-8640555