שם נייד מייל תפקיד
מאיה זורנו שמש 050-2824473 [email protected] יו"ר
עמנו מוטי 052-8810942 [email protected] גזבר
אסרף יורם 052-2756442    
אלמושנינו אילנית 052-4340542 [email protected]  
יהושע בן דוד נועה 050-8833221 [email protected]  
אוחיון אליהו 050-2261555 [email protected]  
סרגוסטי גבי 050-8640555