מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ, נכלל במסגרת מושבי תנועת המושבים, מ.א באר טוביה.
מושב ערוגות נוסד בשנת 1949 ע"י עולים מרומניה ופולין.
המושב הוקם כמשק חלב ולולים.

ניהול המושב במסגרת זהות ועדים.

במושב צרכנייה פעילה, מחסן "הגרעין" לאספקה חקלאית, תחנת דלק פנימית, מועדוני נוער,בית עם, בית כנסת , מגרש ספורט משולב ומזכירות.
בריכת השחייה משרתת עוד 5 מושבים סמוכים ומופעלת בימי הקיץ.
המושב גובל בישוב אחווה, בו נמצאים גני הילדים והמרפאה האזורית.
ילדי המושב נמצאים במסגרות החינוכיות של המועצה האזורית.

במושב פעילות ענפה של חוגים לילדים ולמבוגרים, פעילות במסגרת תנועת "הנוער העובד",ופעילות תרבותית בחגים, לכלל האוכלוסייה.
ענפי המשק העיקריים: כיום הפעילות החקלאית העיקרית היא משק פירות קיץ – כרמים ומטעים. היקף השיווק השנתי כ – 5000 טון, מהם כ – 1000 טון פירות ליצוא.