שם נייד מייל תפקיד
צביקה כהן 052-3860776   יו"ר
יעקב פאפו 052-3250499    
אבי פלור 052-3589664 free.2ride@yahoo.com  
פישר תמי 050-5615868    
ניר ויינברגר 052-2452068